Kaip Išmokyti Šunį Komandos „Negalima“?

Viena iš pirmųjų komandų, kurias turėtų išmokti jūsų šuo, yra „ne“ arba „negalima“, kuri reiškia, kad augintinis turi nustoti ką nors daryti, kas gali pakenkti jam pačiam, sužaloti jus ar sugadinti namuose esantį turtą. Ši komanda padės šuniui išmokti savitvardos ir pavers jį geru šeimos nariu, nedarančiu žalos niekam aplinkui.

1 Dalis. Mokykite Šunį Komandos

Išmokykite šunį tinkamai elgtis

Mokyti šunį bet kokios komandos yra tikslinga, kad padėtumėte jam susieti komandą su norimu elgesiu, Norėdami išmokyti šunį komandos „negalima“ arba „ne“, pirmiausia padėkite jam suprasti, kokio elgesio iš jo tikitės.  

Pavyzdžiui, parodykite šuniui skanėstą, o tada prieš užgniauždami skanėstą kumštyje pasakykite „negalima“. Leiskite šuniui užuosti ir laižyti jūsų ranką, bet neduokite skanėsto. Kai šuo nustos bandęs gauti skanėstą, kai nurims, pagirkite jį ir apdovanokite skanėstu iš kitos savo rankos.

Griežtu balsu duokite komandą, tačiau nešaukite ir neverskite šuns manyti, kad jūs jį baudžiate. Naudokite neutralų, griežtą balso toną, o ne laimingą balsą, kurį paprastai naudojate kalbėdami su savo šunimi.

Turėkite kantrybės

Galite kartoti šį pratimą dešimtis kartų, kol šuo supras, kad jis gauna skanėstą tik įvykdydamas jūsų duotą komandą. Būkite kantrūs ir negailėkite daug pagyrimų šuniui, kai jis rodo tinkamą elgesį.

Treniruotes vykdykite neskubėdami. Mokykite keletą kartų per dieną, kas kelias dienas.

Stebėkite savo kūno kalbą

Jūsų šuo supras kūno kalbą taip pat, kaip ir komandą. Atsistokite aukštai ir duokite komandą autoritetingu balsu, bet negąsdinkite savo šuns. Juk norite, kad jis suprastų ir vykdytų jūsų komandą, užuot paprasčiausiai išsigandęs.

Išmokykite šunį žiūrėti į jus ir paklusti, kad užsitarnautų skanėstą

Siekite, kad šuo ne tik, paliktų daiktą ramybėje, bet ir atkreiptų dėmesį į jus. Tai leis jums duoti efektyvesnę komandą „negalima“, kad sustabdytumėte šuns veiksmus. Kai šuo supras, kad „negalima“ reiškia palikti objektą ramybėje, komandai galite suteikti daugiau sudėtingumo.

Užuot iškart pagyrę, kai šuo nusisuka nuo jūsų kumščio, nieko nesakykite ir nedarykite. Šuo lauks jūsų nurodymų. Kai tik jis tą nurodymą įvykdys, pagirkite jį ir duokite skanėstą.

Kartokite pratimą, kol jūsų šuo išmoks ne tik žiūrėti į jūsų sugniaužtą kumštį, bet ir gebės pažvelgti į viršų ir užmegs su jumis akių kontaktą, kai pasakysite „ne“ ar „negalima“. Tam gali prireikti daugybės pakartojimų – iki keturiasdešimt ar penkiasdešimt kartų.

Galite priversti šunį susikaupti ir parodyti dar daugiau savitvardos, lėtai ilgindami laiką, kurio jam reikia, kad palaikytų akių kontaktą su jumis.

Išmokykite šunį paklusti komandai, kai skanėstai guli ant grindų

„Ne“ arba „negalima“ yra lengviau įgyvendinami, kai šuo negali pasiekti skanėstų (kai skanėstas yra jūsų kumštyje). Kitas žingsnis – padėkite skanėstą ant grindų, bet ranka saugokite tą skanėstą. 

Kad tai pavyktų, naudokite skanėstą, kuris jam patinka, bet kurio jis nemėgsta imti nuo grindų. Leiskite paimti vieną skanėstą, kai šuo įvykdo komandą. Būkite labai nuoseklūs.

Atminkite, kad turėtumėte sulaukti ir neduoti skanėsto tol, kol šuo pažvelgs į jus, kai pasakysite „negalima“. Toks procesas pareikalaus kantrybės ir daugybės pakartojimų.

Praktikuokitės realiose situacijose

Šuo turi suprasti komandą ir ją vykdyti net ir mažiau kontroliuojamoje aplinkoje. Pradėkite komandą naudoti įvairiose kitose situacijose, ne tik namuose. Pasakykite šuniui „negalima“ lauke, kai šalia vyksta kiti įdomūs dalykai. Kai šiomis aplinkybėmis šuo mokės paklusti, galėsite būti tikri, kad jis visiškai geba vykdyti komandą.

Pavyzdžiui, prieš išvesdami šunį pasivaikščioti, paslėpkite skanėstą. Kai jis pajaus skanėsto dvelksmą ir pradės eiti link jo, duokite komandą ir eikite toliau. Jei šuo patraukia už pavadžio link skanėsto, sustokite. Palaukite, kol šuo pažvelgs į jus, tada pagirkite ir apdovanokite skanėstu iš kišenės (o ne tuo, kuris rankoje).

Mažinkite šuns priklausomybę nuo skanėstų

Kai šuo pradeda reguliariai paklusti komandai, sumažinkite atvejus, kai apdovanojate jį skanėstu. Šuo ir toliau paklus, net jei duosite skanėstą tik kartą per keturis ar penkis pratimus, kai šuo įvykdo komandą.

2 Dalis. Imkitės Papildomų Veiksmų, Kad Padėtumėte Šuniui

Skirkite šuniui daugiau mankštos

Pašėlęs šuo, kupinas energijos, daug labiau linkęs nepaklusti ar turėti savitvardos problemų. Stenkitės, kad jūsų šuo kasdien bent 30 minučių praleistų itin aktyviai.

Pašalinkite žeidžiantį daiktą ar blogą elgesį skatinantį šaltinį

Ne visada galite pasakyti šuniui „negalima“, todėl pašalinkite iš matomos vietos daiktus, kurių šuniui nevalia imti. Augalus ir trapius daiktus dėkite ant aukštų lentynų, batus laikykite tam skirtose spintelėse, o drabužius – spintose.

Tai yra puiki atsargumo priemonė, kurios reikia imtis net tada, kai esate namuose, kol šuo vis dar mokosi komandos ir ne visada paklūsta jūsų nurodymams.

Išblaškykite šuns dėmesį

Kai jūsų šuo supranta ir paklūsta komandai „negalima“, jis žino, kad atsispiria draudžiamo objekto pagundai, bet tik trumpam. Užuot sakę šuniui „negalima“, atitraukite jo dėmesį kuo nors kitu, pavyzdžiui, mėgstamu žaislu ar pasivaikščiojimu.

Pavyzdžiui, jūsų šuo nuolat bando lipti ant sofos. Užuot nuolat kartoję „negalima“, pasakykite tai vieną kartą. Tada pasakykite: „Kur tavo žaislas?“ Eikite paimti mėgstamiausio šuns žaislo ir meskite jį tolyn. Šuns dėmesys nukryps nuo sofos.

Šuns dėmesio išblaškymas yra dar vienas puikus žingsnis, kurį reikia atlikti, kol šuo vis dar mokosi komandos.

Naudokite prevencijos metodus.

Kol šuo vis dar mokosi arba jeigu šuniui kyla savitvardos problemų, galite naudoti ir prevencijos priemones. Pavyzdžiui, jei problema yra baldai, ieškokite šunį atstumiančių purškalų, ypač tinka apelsinų ar aitrus obuolio kvapas. Apipurškite jais baldus ar daiktus.

Pirmiausia įsitikinkite, kad purškalas tinka daiktui, kurį ketinate išpurkšti, kad nepažeis jo paviršiaus.

Mokykite savo šunį susieti komandas

Nors „negalima“ yra gera prevencinė komanda, ji ne visada veiksminga, ypač jei šuo vis tiek elgiasi kaip elgęsis. Šiais atvejais reiktų šunį mokyti kitų, susijusių komandų, kad šuo supratsų, ko iš jo tikitės.

Pavyzdžiui, jei prieš šuniui bėgant per kiemą pasakote „negalima“, bet jis vis tiek pabėga, jūsų šuns elgesį gali veikti komanda „ateik“. 

Taip pat galite mokyti savo šunį komandos „sėdėk“, jei jis šokinėja ant žmonių po to, kai jam pasakoma „negalima“. Norėdami tai padaryti, visiškai nepaisykite šuns, kai jis šokinėja ant jūsų, išskyrus tada, kai duodate komandą „sėdėk“. Kai šuo paklusta šiai komandai, duokite jam skanėstą ir pagirkite. Tai yra veiksmingiau nei pykti ant šuns, jei jis nesupranta ir neišmoksta komandos „negalima“.

Patarimai

  1. Jei turite daugiau nei vieną šunį, kiekvienam iš jų skirtingai sakykite komandas „ne“ ar „negalima“. Net jei nukreipiate „ne“ į konkretų šunį, jis gali nesuprasti, kad ta komanda skirta jam.
  2. Vietoj „ne“ pabandykite sugalvoti komandą, kuri padėtų šuniui geriau suprasti, ką norėtumėte, kad jis darytų. Jei jūsų šuo eina kramtyti ko nors netinkamo, pabandykite išmokyti šunį kramtyti tik jam skirtą žaislą. Kai matysite, kad jis eina daryti ko nors netinkamo, paklausite šuns „Kur tavo žaislas?“ Jei šuo bėga šokinėti ant žmonių, kai jie įeina į namus, liepkite šuniui – „sėdėk“. Tai ypač gerai veikia todėl, kad neigiamą šuns elgesį pakeičia teigiamu.
  3. Nekartokite tik komandų „Ne“ ar „Negalima“, jei jūsų šuo jų neklauso. Šuo išmoks, kad jūsų „ne“ nieko nereiškia, o jūsų liepimai šuniui nustoti ką nors daryti taps tik foniniu triukšmu.