Kaip Apskaičiuoti Masę?

Masė yra fizikinis dydis, kokios nors medžiagos kiekio matas. Kitaip tariant, masė atskleidžia, kiek yra turinio. Turinys yra bet kokia medžiaga, prie kurios galima prisiliesti – viskas, kas užima fizinę erdvę ir turi tūrį. Dažnai masė yra susijusi su dydžiu, tačiau ne visada. Pavyzdžiui, didelis oro balionas dažnai turi mažiau masės nei mažas kamuolys. 

Norėdami apskaičiuoti masę, pirmiausia turėsite išsiaiškinti objekto tankį ir tūrį.

1 Dalis. Apskaičiuokite Masę Pasinaudodami Tankiu Ir Tūriu

  1. Išsiaiškinkite medžiags tankį. Tankis atskleidžia, kaip sandariai medžiaga yra supakuota. Kiekviena medžiaga turi savo tankį, kurio galite ieškoti internete arba vadovėlyje. Mokslinis tankio vienetas yra kilogramas kubiniam metrui (kg / m3), tačiau mažesniems objektams galima naudoti gramus kubiniame centimetre (g / cm3).

Norėdami konvertuoti vienetus naudokite šią formulę: 1 000 kg / m3 = 1 g / cm3

Skysčių tankis dažnai matuojamas kilogramais litre (kg / l) arba gramais mililitre (g / ml).

Šie vienetai yra lygiaverčiai: 1 kg / l = 1 g / ml. Pavyzdžiui, deimanto tankis yra 3,52 g / cm3.

  1. Išsiaiškinkite objekto tūrį. Tūris yra medžiagos užimamos vietos kiekis. Kietųjų medžiagų tūris matuojamas kubiniais metrais (m3) arba kubiniais centimetrais (cm3), o skysčių tūris – litrais (l) arba mililitrais (ml).

Tūrio formulė priklauso nuo medžiagos formos.

Naudokite tą patį vienetą, kuris nurodomas. Pavyzdžiui, kadangi matavome deimanto tankį g / cm3, tai ir deimanto tūrį turėtume matuoti cm3.

Tarkime, kad deimanto tūris yra 5000 cm3.

  1. Padauginkite tūrį ir tankį. Sudauginkite du skaičius, kad sužinotumėte masę. Atkreipkite dėmesį į vienetus (kilogramus arba gramus).

Pavyzdžiui: deimanto tūris yra 5000 cm3, o tankis – 3,52 g / cm3. Norėdami sužinoti deimanto masę, padauginkite 5 000 cm3 x 3,52 g / cm3 = 17 600 gramų.

2 Dalis. Apskaičiuokite Masę Pasinaudodami Kitais Būdais

  1. Nustatykite masę pasinaudodami jėga ir pagreičiu. Antrasis Niutono dėsnis teigia, kad jėga yra lygi masės ir pagreičio koeficientui: F = ma. Jei žinote grynąją jėgą ir pagreitį, galite pakeisti šią formulę, kad rastumėte masę: m = F / a.

Jėga matuojama N (niutonais), kurią taip pat galima rašyti (kg * m) / s2.

Pagreitis matuojamas m / s2.

Kai skaičiuojate pagal formulę F / a, vienetai panaikinami, kad gautumėte atsakymą kilogramais (kg).

 

  1. Išsiaiškinkite masę ir svorį. Masė yra medžiagos kiekis tam tikrame objekte; ji nesikeičia, nebent panaikinsite dalį objekto arba nepridėsite į jį daugiau medžiagos. Svoris yra gravitacijos poveikio masei matavimas. Jei perkelsite objektą į skirtingo sunkumo sritį (pavyzdžiui, iš žemės į mėnulį), jo svoris pasikeis, bet masė – ne.

Didesnės masės objektas sveria daugiau, nei mažesnės masės objektas.

 

  1. Apskaičiuokite molekulinę masę. Jei atliekate chemijos namų darbus, galite susidurti su sąvoka „molekulinė masė“. Molekulinė masė yra santykinis dydis, rodantis, kiek kartų cheminės medžiagos molekulės masė didesnė už standartinį atominės masės vienetą. Tai apskaičiuoti galima: 

Elementui: išsiaiškinkite matuojamo elemento ar junginio atominę masę. Tai bus skaičiuojama atominės masės vienetais (amu). Padauginkite iš molekulinės masės konstantos, 1 g / mol, kad sudėtumėte standartinius molekulinės masės vienetus: g / mol.

Junginiui: pridėkite kiekvieno junginio atomo atomines mases, kad rastumėte bendrą molekulių kiekį. Padauginkite šią sumą iš 1 g / mol.

3 Dalis. Masės Apskaičiavimas Pasitelkiant Svarstykles

  1. Naudokite svarstykles. Svarstyklės yra prietaisas, plačiai naudojamas objekto masei apskaičiuoti. Svarstyklėse yra trys ašys. Šios ašys pakelia svorius.

Gravitacija neturi įtakos svarstyklių rodmenims. Taigi tai leidžia išsiaiškinti tikrą masę. 

Nesudėtinga labai tiksliai išmatuoti masę naudojantis svarstyklėmis.

Svarstyklių paklaida yra tik 0,06 gramo. 

  1. Perkelkite svirtį į kairiausią padėtį. Šį veiksmą turite atlikti, kai svarstyklės tuščios. Tuščios balansinės svarstyklės turi rodyti nulį.

Turite sukalibruoti, nustatyti svarstykles taip, kad tuščios jos rodytų

0,000 g, kad svarstyklių svoris neiškreiptų jūsų objekto masės rodmenų.

Ant svarstyklių uždėkite sveriamą daiktą. Dabar esate pasirengę nustatyti masę.

  1. Perkelkite stumdomą balansinių svarstyklių svirtį. Pirmiausia perkelkite svirtį 100 gramų į dešinę. Darykite tai tol, kol svarstyklių ašys susilygins. Slankiojančią svirtį galite perkelti bet kur. 

Ant svarstyklių paryškinti skaičiai yra gramai.

  1. Apskaičiuokite masę. Dabar esate pasirengę rasti ant balansinių svarstyklių padėto objekto masę.

Pažiūrėkite, ką rodo svarstyklės. 

Pavyzdžiui, norite išmatuoti skardinės su soda masę. Jei galinė svirtis rodo 70 g, vidurinė – 300 g, o priekinė – 3,34 g, tai soda gali sverti 373,34 g.

Patarimai

Masė žymima m arba M.

Norėdami apskaičiuoti masę, galite pasinaudoti internete esančiomis skaičiuoklėmis, jei žinote medžiagos tūrį ir tankį.