Kaip Apskaičiuoti Pelną?

Pelnas – tai yra verslo uždirbtas pelnas, išreiškiamas pinigine forma, kurį įmonė gauna, kai pajamos viršija išlaidas. Yra trys pelno rūšys: grynasis pelnas, bendrasis pelnas ir veiklos pelnas. Grynasis pelnas – tai pelnas, kuris gaunamas, kai verslas atima visas išlaidas iš savo generuojamų pajamų ir jam lieka grynasis pelnas. Bendrasis pelnas – tai pelnas, kai verslas iš gautų pajamų atima parduotų prekių sąnaudas ir jam lieka bendras pelnas. Bendrasis pelnas turi išlikti didelis, kad būtų galima padengti veiklos išlaidas. Veiklos pelnas – tai bendras verslo operacijų pelnas, kuris nustatomas tik iš bendrojo pelno atėmus veiklos išlaidas ir apima palūkanas bei mokesčius. Trumpai tariant, pelnas reiškia verslo sėkmę. O norint pasiekti sėkmės versle, siūlome pasidomėti interneto svetainių kūrimu.

Pelno apskaičiavimo formulė:

Pelno apskaičiavimo formulė: PELNAS = VISOS PAJAMOS – VISOS IŠLAIDOS. Pelnas yra nustatomas iš visų uždirbtų pardavimų atėmus tiesiogines ir netiesiogines išlaidas. Tiesioginės išlaidos gali apimti pirkinius, pvz., medžiagas ir darbuotojų atlyginimus. Netiesioginės išlaidos taip pat vadinamos pridėtinėmis išlaidomis, ir gali apimti nuomą ir komunalines paslaugas. Įmonėms pelnas dažnai apskaičiuojamas pagal pelno maržos formulę: (( Pajamos – Prekių savikaina) / Pajamos)*100, tačiau dažniau naudojama pirmoji formulė.

Pelno skaičiavimo pavyzdys:

Apskaičiuoti pelną naudosime šią pelno skaičiavimo formulę: PELNAS = VISOS PAJAMOS – VISOS IŠLAIDOS. Pavyzdžiui, Pranciškus nori sužinoti, kiek pinigų jis uždirbo savo šunų vedžiojimo versle. Jis turi žinoti visas savo pajamas ir visas išlaidas, kad galėtų apskaičiuoti savo pelną: visos pajamos – 10 000 Eur, o visos išlaidos – 1 500 Eur. Pranciškaus bendros išlaidos apskaičiuojamos pridedant jo tiesiogines ir netiesiogines išlaidas: tiesioginės išlaidos, tokios kaip šunų skanėstai – 1000 Eur, o netiesioginės išlaidos, pvz., plakatai ir skrajutės – 500 Eur. Taigi, visos išlaidos yra lygios: 1 000 Eur tiesioginių išlaidų + 500 Eur netiesioginių išlaidų = 1 500 Eur. Dabar galime apskaičiuoti pelną: PELNAS = VISOS PAJAMOS – VISOS IŠLAIDOS = 10 000 Eur – 1 500 Eur = 8 500 Eur. 

Ką pelnas sako apie verslą?

Galutinis verslo tikslas yra uždirbti pinigų, todėl dėl šios priežasties daugelis įmonių savo veiklą vertina pagal pelningumą. Pelningumas ir pelnas yra panašios sąvokos, kurios skiriasi vienu aspektu. Verslo labui pelnas turi būti tam tikra suma, tačiau pelningumas reiškia santykinę sumą. Jis nustato verslo pelną, lygindamas jį su įmonės dydžiu. Pelningumas gali būti naudojamas norint įvertinti, kaip efektyviai vykdomos finansinės operacijos ir kaip gerai verslas gali atsipirkti iš investicijų. Tai matuojama lyginant išteklius su tais, kurių reikia kitai investicijai. Pelnas ir pajamos gali atrodyti panašūs, tačiau iš tikrųjų jie yra priešinguose pajamų spektro galuose. Pelnas, dažnai vadinamas apatine eilute, ir apskaičiuojamas atimant visas išlaidas. Pajamos, dažnai vadinamos viršutine eilute, yra bendra pardavimo pajamų suma.