Kaip Apskaičiuoti Mastelį?

Mastelis – tai yra geografinis dydis, kuris parodo, kiek kartų žemėlapyje yra sumažintas tikrasis vietovės dydis. Žemėlapio mastelis gali būti trijų tipų, t.y. skaitmeninis mastelis, linijinis mastelis ir natūralus mastelis. Skaitmeninis mastelis – tai toks mastelio tipas, kuris dažniausiai pateikiamas trupmena. Jos skaitiklyje pateikiamas atkarpos ilgis, kuris yra išmatuotas žemėlapyje, o vardiklyje – tos atkarpos tikrasis ilgis, išmatuotas tais pačiais vienetais vietovėje. Linijinis mastelis – tai toks mastelio tipas, kai atstumas yra pateikiamas kaip tiesė. Ta tiesė yra padalinta į keletą lygių atkarpų, o tos atkarpos yra proporcingos vietovėje taikomiems atstumų matavimo vienetams. Naudojantis linijiniu masteliu ir liniuote be jokių skaičiavimų galima nustatyti tikrąjį atstumą tarp žemėlapio taškų. Natūralus mastelis – tai toks mastelio tipas, kai mastelis žemėlapyje yra užrašomas tiesiog žodžiais, pvz., „1 cm žemėlapyje atitinka 1 km vietovėje“.

Mastelio apskaičiavimas:

Jei norite apskaičiuoti tikruosius atstumus žemėlapyje, jums reikia išmatuotą atstumą padauginti iš skaitmeninio mastelio vardiklio. O tada galite paversti į jums reikiamą atstumo vienetą. Pavyzdžiui, jei žemėlapio mastelis yra M = 1 : 1 000 000, tai reiškia, kad vienas centimetras žemėlapyje atitinka milijoną centimetrų vietovėje. Šį skaičių galima paversti į metrus arba kilometrus. Tai atitinkamai bus 10 000 metrų  arba 10 kilometrų vietovėje. Taigi, šis mastelis reiškia, kad visi atstumai tame žemėlapyje yra sumažinti vieną milijoną kartų. Sakykime, kad nuo taško A iki taško B liniuote išmatavote atstumą ir gavote 25 centimetrus. Dabar jums reikia išmatuotą atstumą padauginti iš mastelio vardiklio, taigi: 25 cm x 1 000 000 = 25 000 000 cm. Gavote atstumą centimetrais, o tai reiškia, kad realiai nuo taško A iki taško B atstumas yra 25 000 000 centimetrai. Jei jums reikia atsakymą gauti kilometrais, reikia centimetrus paversti į kilometrus. Tai reiškia, kad nuo gauto skaičiaus reikia nubraukti penkis nulius. Mes žinome, kad 1 000 000 cm yra lygu 10 km. Taigi, gauti 25 000 000 cm bus lygu 250 km. Mūsų pavyzdyje nuo taško A iki taško B realus atstumas yra lygus 250 kilometrų.