Kaip Yra Horizontaliai?

Horizontalumas – tai yra astronomijoje, geografijoje ir kituose susijusiuose moksluose bei kontekstuose vadinama kryptis arba plokštuma, kuri gali parodyti objektų gulimą padėtį. Horizontali linija yra tokia linija, kuri eina iš kairės į dešinę. Taigi, paprastai tariant, horizontaliai yra gulinčioji arba gulsčioji padėtis.

Plačiau apie horizontalią padėtį:

Horizontaliai – tai yra gulsčioji padėtis, pvz., kopėčios guli ant grindų, vyras guli ant lovos ir pan. Gulima daiktų padėtis apibūdinama kaip HORIZONTALUS. Gulsčioji linija yra ne kas kita, kaip horizontali linija. Horizontali padėtis yra priešinga vertikaliai padėčiai. Linija, kurioje atrodo, kad susikerta žemės paviršius ir dangus, vadinama horizontu. Viskas, kas yra lygiagretu horizontui, vadinama horizontalia linija ar padėtimi. Realiame gyvenime galime rasti horizontalių linijų visur, pvz., geležinkelio bėgiai, kelias, namo lubos bei grindys ir kt.

Matematikoje horizontali linija yra tiesi linija, brėžiama iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę, ir yra lygiagreti “x” ašiai koordinačių plokštumoje. Kitaip tariant, tiesi linija, kurios susikirtimas yra tik “y” ašyje, o ne “x” ašyje, vadinama horizontalia linija. Pagrindas, kurį nubrėžiame plokščioms formoms, yra horizontali linija. Horizontalios linijos nuolydis yra lygus nuliui, nes jos koordinatės nekinta ir yra vienodos visoje horizontalioje linijoje. Supraskime tai nubrėžę horizontalią liniją koordinačių plokštumoje, taigi “y” koordinatės nesikeičia ir galiausiai horizontalios linijos nuolydis yra 0.