Kaip Žaisti Šachmatais?

Šachmatai yra labai populiarus dviejų žaidėjų strateginis žaidimas, kuris, manoma, atsirado Indijoje prieš daugelį šimtmečių. Norėdami laimėti šachmatų žaidimą, turite nugalėti priešininką, perkeldami savo figūras taip, kad priešininko karaliui (ar kitoms figūroms) grėstų pralaimėjimas. Nors šio žaidimo taisyklės lengvai suprantamos, žaidėjas turi susidaryti strategiją, kad nugalėtų priešininką. Žinodami pagrindines taisykles ir keliskart sužaidę, galėsite mesti iššūkį kitiems žaidėjams ir laimėti!

1 Dalis. Žaidimo Lentos Paruošimas Ir Žaidėjų Vietos Nustatymas

 1. Padėkite šachmatų lentą taip, kad kiekvieno žaidėjo kairiajame kampe būtų tamsus laukelis (langelis). Geriausia, kad abu žaidėjai sėdėtų vienas priešais kitą. Pasukite žaidimo lentą taip, kad kiekvienas žaidėjas apatiniame kairiajame kampe turėtų tamsų laukelį (kvadratą), o dešiniojo apačioje – šviesų.

EKSPERTO KOMENTARAS

Supraskite šachmatų žaidimo pagrindus: šachmatai žaidžiami lentoje, kurią sudaro 64 kintantys – tamsūs ir šviesūs – laukeliai (kvadratai). Šachmatų rinkinį sudaro 32 figūros – 16 juodų ir 16 baltų. Kiekvieną šachmatų rinkinį sudaro 1 karalius, 1 valdovė, 2 rikiai, 2 bokštai, 2 žirgai ir 8 pėstininkai.

 1. Išsiaiškinkite šachmatų lentos sistemą. Šachmatų lentą sudaro horizontalios linijos (horizontalės) ir vertikalios linijos (vertikalės). Horizontalės žymimos raidėmis nuo A iki H, o vertikalės žymimos skaitmenimis nuo 1 iki 8. Žaisdami turite nurodyti konkretų šachmatų lentos laukelį (kvadratą), nurodydami jo horizontalę ir vertikalę.

Pavyzdžiui, baltojo žaidėjo kairysis šachmatų lentos kampas yra A1, o juodojo žaidėjo kairysis šachmatų lentos kampas – H8. Užrašykite kiekvieną savo ir priešininko atliktą žingsnį, užrašydami kaip jis juda. 

Jei nenorite, galima nenaudoti horizontalių ir vertikalių žymėjimo sistemos, tačiau tai palengvina žaidimą.

 1. Pastatykite figūras lentos kraštuose. Bokštai paprastai primena pilies bokštus ir gali būti perkelti horizontaliai arba vertikaliai per bet kokį skaičių laukelių (kvadratų), tačiau jie negali peršokti kitų figūrų. Padėkite baltus bokštus laukeliuose A1 ir H1, o juodus – A8 ir H8.

Jei naudojate šachmatų žymėjimą, bokštai žymimi raide „B“.

 1. Pastatykite žirgus šalia bokštų. Žirgai juda L forma, eidami 2 laukelius horizontaliai ir 1 laukelį – vertikaliai arba 2 laukelius vertikaliai, o po to – horizontaliai. Dėkite baltus žirgus laukeliuose B1 ir G1, o juodus – B8 ir G8.

Žirgai yra vienintelės figūros, kurios gali peršokti kitas figūras, jei tik yra laisva vieta.

Žirgai žymimi raide „Ž“.

 1. Padėkite rikius šalia žirgų. Rikiai yra trečia aukščiausia figūra šachmatų žaidime ir juda tiesiai. Jei esate baltasis žaidėjas, padėkite savo rikius  C1 ir F1 laukeliuose, o juodieji turi stovėti C8 ir F8 laukeliuose.

Rikiai negali judėti laukeliais, kurie nėra tos pačios spalvos kaip jo pradinis laukelis.

Rikiai žymimi raide „R“.

 1. Dėkite valdoves ant jų spalvą atitinkančio laukelio, esančio galinėse eilėse. Valdovės yra antros pagal dydį figūros ir gali judėti bet kokį skaičių laukelių bet kuria kryptimi, jei yra laisvų vietų. Baltoji valdovė turi stovėti laukelyje D1, o juodoji – B8, kad jos būtų tiesiai viena prieš kitą.

Valdovė negali keisti krypčių vienu ėjimu.

Valdovės žymimos raide „V“.

 

EKSPERTO KOMENTARAS

Valdovės yra stipriausios žaidimo figūros, jos gali judėti horizontaliai, vertikaliai ir įstrižai.

 1. Karalius pastatykite šalia valdovių. Karalius yra aukščiausia figūra šachmatų žaidime ir ją reikia stengtis apsaugoti viso žaidimo metu. Karaliai vienu metu gali būti perkelti 1 laukeliu bet kuria kryptimi. Pastatykite karalius šalia valdovių, kad užpildytumėte visą galinę žaidimo lentos eilę.

Jūs negalite perkelti savo karaliaus į vietą, kur jis galėtų būti nuimtas kito ėjimo metu.

Jei naudojate žymėjimą, karaliai žymimi raide „K“.

 

EKSPERTO KOMENTARAS

Kadangi karaliaus niekada negalima pastatyti ant laukelio, kuriame būdamas jis gali būti lengvai nuimtas priešininko, dviejų karalių niekada negalima pastatyti gretimuose laukeliuose.

 1. Sustatykite pėstininkus eilėje priešais kitas figūras. Jūsų pėstininkai yra mažiausios ir silpniausios šachmatų figūros. Pėstininkai gali būti perkelti tik vienu laukeliu į priekį priešininko lentos pusės link. Į kas antrą laukelį pastatykite po 1 baltą pėstininką, taip pat sustatykite ir juoduosius pėstininkus.

Pėstininkai nėra žymimi jokia raide.

Patarimas: Pirmojo ėjimo metu pėstininkai gali būti perkelti per 1 arba 2 laukelius į priekį. Po pirmo ėjimo jie gali eiti tik po 1 laukelį.

2 Dalis. Žaidimas

 1. Žaidimą pradeda žaidėjas, turintis baltas figūras. Žaidėjas, turintis baltas figūras, visada pradeda šachmatų partiją. Pasirinkite bet kurį iš savo laukelių, kuriuo galite judėti ir statykite jame pasirinktą figūrą. Po to, kai žaidėjas, turintis baltą figūrą, paeis, ėjimą atliks žaidėjas, turintis juodas figūras. 

Jei žaidžiate kelias partijas, keiskitės – tas, kuris pradeda turėdamas baltas figūras, kitą kartą žaidžia su juodomis figūromis, kad žaidimas būtų sąžiningas.

Žaidėjas su baltomis figūromis turi nežymų pranašumą, nes jis pradeda žaidimą.

Siekite užimti D4, E4, D5 ir E5 laukelius žaidimo pradžioje, nes jie suteikia didžiausią galią figūroms.

 1. Nugalėkite varžovo figūras judėdami į tą patį laukelį kaip ir jie. Nugalėti figūras reiškia atsidurti tame pačiame laukelyje kaip ir priešininkas – tuomet jis pašalinamas iš žaidimo. Visuomet stenkitės nugalėti stipresnes varžovo figūras, tokias kaip valdovė, bokštai ir rikiai, kad priešininkų ėjimai taptų silpnesni.

Jūs negalite nuimti priešininko karaliaus. Tačiau norint laimėti žaidimą reikia pastatyti savo figūras taip, kad jos paveiktų priešininko karalių.

Patarimas: Patikrinkite, ar varžovas gali nugalėti jūsų figūras. Bandykite jas apsaugoti.

 1. Susidorokite su varžovo karaliumi. Perkelkite vieną iš savo figūrų, kad galėtumėte nugalėti priešininko karalių per kitą ėjimą. Kai tai padarysite, sušukite ŠACHAS, kad priešininkas žinotų.  Priešininkas kito ėjimo metu turi perkelti savo karalių, apsaugodamas jį. 

Karaliui paskelbiamas šachas, jeigu jis yra puolamas vienos ar kelių priešininko figūrų, net jei tos figūros būtų suvaržytos nuo patekimo į karaliaus užimtą laukelį, nes šitaip jos paliktų ar atidengtų šachui savąjį karalių.

Jei jums yra paskelbtas šachas, turite ką nors daryti, kad apsaugotumėte savo karalių, kitaip pralaimėsite žaidimą.

 1. Baikite žaidimą priešininko karaliui paskelbdami MATĄ. MATAS skelbiamas tada, kai priešininkas nesugeba apsaugoti savo karaliaus. Kai taip nutinka, garsiai sakoma MATAS ir skelbiama žaidimo pabaiga.

Žaidimas taip pat gali baigtis lygiosiomis, pavyzdžiui, jei ant lentos abiems žaidėjams liko tik karaliai.

3 Dalis. Atlikite Specialius Ėjimus

1. Nugalėkite pėstininkus naudodami „En passant“ taisyklę, t. y. specialų kirtimą prasilenkiant. „En passant“ reiškia ėjimą, kai vienas pėstininkas nugali kitą pėstininką. „En passant“ galima atlikti tik tuo atveju, jei priešininkas perkėlė pėstininką dviem laukeliais į priekį, kad atsidurtų šalia vieno iš jūsų pėstininkų. Jei taip nutiks, galite perkelti savo pėstininką į laukelį už priešininko pėstininko.

 1. Pakeiskite pėstininko poziciją, perkeldami jį. Jei perkeliate pėstininką į galinę varžovo lentos pusės eilę, jūsų pėstininkas tampa bet kuria kita pasirinkta figūra (išskyrus karalių). Daugeliu atvejų geriausia pėstininką perkelti į karalienės vietą, nes karalienė yra galingiausia figūra. Taigi žaidime vienu metu galėtumėte turėti kelias karalienes.

Toks pėstininko keitimas į kitą figūrą vadinamas „virsmu“, o naujai atsiradusi figūra iš karto įgyja visas jai būdingas savybes.

 1. Apsaugokite savo karalių rokiruote. Kartą žaidimo metu galite pasirinkti atlikti specialų žingsnį, vadinamą rokiruote. Norėdami tai atlikti, perkelkite karalių dviem laukeliais horizontaliai link abiejų bokštų. Tada tuo pačiu žingsniu perkeldami bokštą iškart į vietą, esančią kitoje karaliaus pusėje.

Negalima atlikti rodikuotės, jei laukelis, kuriame stovi karalius, ar laukelis, kurį jis turi peržengti, ar laukelis, kurį jis turi užimti yra puolamas vienos arba kelių priešininko figūrų. Taip pat rokiruotė negalima, kai tarp karaliaus ir bokšto, su kuriuo ketinama atlikti rokiruotę, yra kokia nors figūra.

Patarimas: rokiruotę galima daryti tik tuo atveju, jei dar iš pradinės vietos nepajudinote savo karaliaus.

4 Dalis. Laimėtojų Strategija

 1. Žinokite kiekvienos figūros vertę. Kiekviena šachmatų žaidimo figūra yra vertinama skirtingai, atsižvelgiant į jos galią. Valdovė yra galingiausia figūra ir yra verta 9 balų. Rikis vertas 5 balų, bokštai ir žirgai – 3 balų, o pėstininkai – 1 balo. Stenkitės apsaugoti galingesnes figūras, kad galėtumėte jas panaudoti vėliau žaidime. 

Karaliaus vertė nėra apibrėžta.

Norėdami nustatyti, kas turi pranašumą, įvertinkite žaidėjo figūrų, esančių lentoje, vertę. Balų įvertinimas taip pat naudingas kuriant strategijas. Pavyzdžiui, naudojant mažesnės vertės figūras didesnės vertės figūroms nugalėti.

Yra išimčių. Skirtingos figūros tam tikrose pozicijose gali turėti skirtingą vertę.

 1. Saugokite savo figūras. Kiekvieną kartą, kai priešininkas atlieka ėjimą, skirkite šiek tiek laiko savo ėjimo apgalvojimui. Jei jūsų priešininkas ketina nuimti jūsų figūras, pakeiskite figūrų poziciją. Pabandykite nurungti figūrą, kuri kelia grėsmę jūsų figūrai arba perkelkite vieną iš savo figūrų.

Galite paaukoti savo figūrą vardan to, kad priešininkas patektų į spąstus, kur nugalėtumėte vertingesnę jo figūrą.

Pabandykite apgalvoti kelis žingsnius į priekį.

 1. Siekite valdyti šachmatų lentos centrą. Figūros, esančios netoli centro, yra pačios galingiausios, nes turi didžiausią mobilumą. Be to, tai priverčia priešininką atsidurti lentos šonuose, kur jie būdami turi mažiau pasirinkimų. Užėmus centrinę poziciją, galima žaisti perspektyviau.

Patarimas: šachmatų lentos centre laikykite 1 ar 2 pėstininkus, kad galėtumėte panaudoti stipresnes figūras atakai.

Patarimai

Nuolat žaiskite šachmatais, kad tobulintumėte savo žaidimo įgūdžius.

Kad žaidimas būtų konkurencingas ir įdomus, žaiskite su tais žmonėmis, kurių įgūdžių lygis panašus į jūsų.

Visada patikrinkite figūras po priešininko ėjimo, kad pamatytumėte, ar jūsų figūroms nekyla pavojus.

Žaisdami šachmatais naudokitės visomis savo figūromis, kad pašalintumėte savo priešininką.