Kaip Automobiliai Teršia Aplinką?

Automobiliai įvairiais būdais veikia aplinką, o jų poveikis prasideda dar tada, kai transporto priemonė yra tik gaminama. Aplinkos tarša prasideda gaminant visiems automobiliams naudojamas dalis ir medžiagas, o baigiasi jos išmetimu į šiukšlyną. Nors dauguma dalių gali būti perdirbta, tačiau taip pat reikia išmesti daugybę atliekų. Per automobilio eksploatavimo laiką didelė žala aplinkai padaroma vairuojant ir daugiausia yra susijusi su degalų sąnaudomis. Per keliolika transporto priemonės eksploatavimo metų beveik 90 procentų šiltnamio efektą sukeliančių dujų gamybos susidaro dėl degalų sąnaudų.

Mineralų gavybos ir žaliavų gamybos poveikis aplinkai:

Poveikis aplinkai prasideda nuo mineralų gavybos ir žaliavų, kurios patenka į automobilio dalis, gamybos, pvz., geležies rūda paverčiama plienu, kuris dabar sudaro didžiąją transporto priemonių masės dalį. Žinoma, plieną galima perdirbti, todėl vidutiniškai naujesni automobilių modeliai yra perdirbami apie 75 procentus, o perdirbto plieno naudojimas padeda sumažinti energijos suvartojimą ir taršą. Kiti metaliniai komponentai, tokie kaip aliuminis, yra naudojami kai kuriose variklio dalyse ir ratuose. Varis yra naudojamas laidams gaminti ir taip pat daugiausia yra perdirbami. Baterijose esantis švinas ir rūgštis yra nuodingi ir pavojingi aplinkai ir žmonėms, tačiau baterijas galima perdirbti. Jos tik turi būti grąžinamos į surinkimo vietas: dažniausiai baterijos yra surenkamos jų pardavimo vietose. Plastikas, kuris dažniausiai yra gaminamas iš naftos, yra sunkiau perdirbamas, tačiau bet kokiu atveju, tam tikras taršos laipsnis yra susijęs su visais šiais komponentais. Aplinka teršiama daugiausia dėl energijos suvartojimo, oro taršos ir nuodingų medžiagų išmetimo, atsirandančio gaminant ir platinant automobilius.

Automobilių eksploatacijos poveikis aplinkai:

Didžioji dalis su motorinėmis transporto priemonėmis susijusio poveikio aplinkai atsiranda jas eksploatuojant. Tai yra dėl jų išmetamųjų teršalų ir taršos, susijusios su degalų tiekimu. Šiandien daug pastangų dedama, kad taršius dyzelinius variklius turinčius automobilius pakeistų benzinu varomi automobiliai. Kai kuriose srityse diegiami įvairūs alternatyvūs degalai, tačiau daugumai vairuotojų jie nėra plačiai prieinami ir brangiai kainuoja. Kai automobilių varikliuose deginamas benzinas, dyzelinas ar kiti degalai, degimas niekada nebūna tobulas. Dėl šios priežasties pro išmetimo vamzdį į aplinką patenka pavojingų teršalų mišinys, o jei degimas būtų tobulas ir nesusidarytų kenksmingų šalutinių produktų, išmetamosiose dujose būtų tik vandens garų ir anglies dioksido.

Anglies dioksido poveikis aplinkai:

CO2 – anglies dioksidas – nėra tiesiogiai kenksmingas sveikatai, bent jau ne mažomis koncentracijomis. Anglies dioksidas iš iškastinio kuro, pvz., benzino ir dyzelino, yra labai kenksmingas aplinkai, nes sukelia visuotinį atšilimą. Variklio degalai yra sukurtas produktas, todėl žalą aplinkai daro per visą gyvavimo ciklą, kuris prasideda nuo išgavimo iš gręžinio ir baigiasi, kai variklyje sudega kuras. Benzinas ir dyzelinas yra nuodingi žmonėms, augalams bei gyvūnams, o jų skleidžiami garai yra toksiški. Kiti energijos šaltiniai turi savo kuro ciklus, pvz., naudojant baterijomis varomas elektrines transporto priemones, jose nedeginami jokie degalai. Tačiau beveik visa degalų ciklo tarša ir energija sunaudojama elektros elektrinėse ir gaminant kurą. Daugelis tų pačių oro teršalų, kurie išsiskiria iš transporto priemonių išmetimo vamzdžių, taip pat yra išmetami ir iš elektrinių bei naftos perdirbimo gamyklų. Taip pat iš autocisternų, tiekiančių benziną į degalines.

Naftos produktų poveikis aplinkai:

Naftos produktai dabar patenkina 96 procentus energijos poreikio, o oro tarša nėra vienintelė problema, susijusi su šiais naftos pagrindu pagamintais degalais. Naftos gavyba kenkia daugeliui trapių ekosistemų, pvz., atogrąžų miškams Pietų Amerikoje ir Pietryčių Azijoje, dykumoms ir šlapžemėms Viduriniuose Rytuose, arktinėms lygumoms ir daugeliui kitų. Kasmet išsilieja milijonai galonų naftos, kurių metu yra padaroma nepataisoma žala ekosistemoms, nes žūsta organizmai, augalai ir kt.