Pamoka: Kaip Apskaičiuoti Trikampio Plotą?

Kas yra Plotas?

Plotas yra matas, nusakantis tam tikros erdvės dydį. Plotas nurodomas kvadratiniais vienetais. Jei braižote figūrą ant languoto popieriaus, tai figūros plotas bus kvadratėlių, esantys nubraižytos figūros viduje, skaičius.

Stačiakampis. Galima apskaičiuoti šios figūros plotą suskaičiuojant, kiek kvadratėlių į ją telpa (tais atvejais, jei figūra nubraižyta ant languoto popieriaus). 

Pagal duotą pavyzdį, stačiakampį sudaro 12 kvadratėlių. Tačiau užuot skaičiavus kvadratėlius, stačiakampio plotą galima apskaičiuoti ir panaudojant formulę. Stačiakampio ploto formulė yra:

Plotas = ilgis x plotis.

Pavyzdyje pateiktu atveju būtų 3 x 4 = 12.

Kas Nutiktų, Jei Stačiakampį Padalintume Per Pusę, Kad Gautume Trikampį? Koks Būtų Plotas?

Stačiakampio plotas yra 12 kvadratinių vienetų. Jei stačiakampis buvo padalintas per pusę, kad būtų sudaryti du vienodi trikampiai, tada kiekvieno trikampio plotis turi būti ½ stačiakampio ploto. Tai reiškia, kad trikampio plotui rasti galime paimti ½ iš 12, taigi plotas yra 6 kvadratiniai vienetai.

Kaip Rasti Trikampio Plotą?

Yra formulė, kurią panaudojus galima rasti trikampio plotą. Ji panaši į stačiakampio ploto formulę, išskyrus tai, kad vietoje ilgio ir pločio naudojama kraštinė (pagrindinė) ir aukštis. Trikampis užima perpus mažiau vietos nei stačiakampis, todėl formulėje yra ½.

Trikampio plotas = ½ x pagrindas x aukštis

Ką Daryti, Jei Trikampis Atrodo Ne Taip, Kaip Nupiešta Šiame Pavyzdyje?

Trikampio pagrindinė kraštinė ir aukštis visada yra statmeni vienas kitam, todėl ieškokite 90 laipsnių kampo. Pagrindas gali būti bet kuri iš trijų trikampio kraštinių. Paprastai pagrindu pasirenkama apatinė trikampio kraštinė, bet galima rinktis ir kitą. Nesvarbu, kurią kraštinę laikysite pagrindu, tačiau aukštis ir pagrindas turi būti statmeni vienas kitam.

Aukštis gali būti viena iš trikampio kraštinių (jei tai yra statusis trikampis). Aukštis gali būti ir tiesė trikampio viduje (žr. į trikampį  žemiau) arba aukštis gali būti už trikampio ribų (žr. į trikampį žemiau dešinėje).

1 Pavyzdys. Raskite Trikampio Plotą

1 žingsnis: nustatykite pagrindą ir aukštį. Pagrindas ir aukštis turi būti statmeni vienas kitam, t. y. tarp jų turi būti 90 laipsnių kampas. 

Tai reiškia, kad pagrindas = 12 ir aukštis = 10.

2 žingsnis: Įrašykite pagrindo ir aukščio reikšmes į trikampio ploto formulę.

Plotas = ½ x pagrindas x aukštis

Plotas = ½ x 12 x 10

3 žingsnis: supaprastinkite. Pirmiausia padalinkite 12 per pusę, kad gautumėte 6. Tada padauginkite 6 iš 10, kad gautumėte 60 kvadratinių vienetų.

Plotas = 60 m2 (ar bet koks kitas matavimo vienetas).

2 Pavyzdys. Raskite trikampio plotą

1 žingsnis: nustatykite trikampio pagrindą ir aukštį. Nepamirškite surasti 90 laipsnių kampą. Pagrindas ir aukštis turi būti statmeni vienas kitam. Tai reiškia, kad pagrindas = 15, o aukštis = 6.

2 žingsnis: Įrašykite pagrindo ir aukščio reikšmes į trikampio ploto formulę.

Plotas = ½ x pagrindas x aukštis

Plotas = ½ x 15 x 6

3 žingsnis: supaprastinkite. pirmiausia galite padauginti pagrindą ir aukštį, tada padalyti iš 2. Jūs gausite tą patį atsakymą bet kuriuo atveju.

Plotas = 45 m2 (ar bet koks kitas matavimo vienetas).